• Öğrenci Taşımacılığı

     

  • Personel Taşımacılığı

  • Turizm Taşımacılığı

     

  • Filo Kiralama

     

Vizyonumuz

KALİTE POLİTİKAMIZ

Amacımız,
firmamızı uluslararası kalite standartlarında hizmet veren, fiyat
ve verimlilik açısından pazarda rekabet edebilir bir kuruluş haline
getirmektir.

Bu amacın gerçekleşmesi için firmamızda görevli her personel kaliteden birinci derecede sorumludur. Hedefimiz problemleri ortaya çıktıktan sonra çözmek değil, problem çıkmadan kaynağında önlemek ve yok etmektir.
Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştıracağız, sürekli onları destekleyerek, kalite iyileştirme-geliştirme çalışmalarına katılmalarını sağlayarak onları teşvik edeceğiz.

Hedeflerimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen şartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri esas olacaktır.

Çalışmalarımızda asla tatmin olmayarak, daima daha iyiyi ve hatasızı arayacağız.