• Öğrenci Taşımacılığı

     

  • Personel Taşımacılığı

  • Turizm Taşımacılığı

     

  • Filo Kiralama

     

Çevre Sağlığı Politikası

Akgenç Turizm çevre kirliliğinin önlenmesi yaklaşımına paralel olarak toplam çevre performansını sürekli geliştirerek, atıkların azaltılmasını teşvik ederek, egzost gazı emisyonunu ve çevreyi kirleten etkenleri azaltarak, enerji verimliliğini artırarak, yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlayacaktır.