• Öğrenci Taşımacılığı

     

  • Personel Taşımacılığı

  • Turizm Taşımacılığı

     

  • Filo Kiralama

     

Biz önce sorumluluk taşırız.

Amacımız,
firmamızı uluslararası kalite standartlarında hizmet veren, fiyat ve verimlilik açısından pazarda rekabet edebilir bir kuruluş haline getirmektir.


Bu amacın gerçekleşmesi için firmamızda görevli her personel kaliteden birinci derecede sorumludur. Hedefimiz problemleri ortaya çıktıktan sonra çözmek değil, problem
çıkmadan kaynağında önlemek ve yok etmektir.